İletişim nedir sorusunun cevabını basitçe bilginin bir yerden, kişiden veya gruptan diğerine aktarılması olarak tanımlayabiliriz. İletişim tanım olarak basit bir süreç olmasına karşın bir çok durumda zor ve kompleks bir süreç olarak da görülebilir. İletişimin farklı biçimleri, aradaki mesafe ve engeller bilginin aktarılmasını yani iletişimi zorlaştıran unsurlardandır. İletişimin Bileşenleri Nelerdir? Photo by Headway on Unsplash İletişimin gerçekleşmesi için gereken temel unsurlar gönderici, ileti ve alıcıdır. Gönderici ya da kaynak mesajı ileten, meydana getiren kişidir. İleti ise iletişim sırasında…