Geleneksel Pazarlama

Müzakere Ne Demek?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Müzakere ne demek? Neden müzakere ederiz? Hayatımızın hangi zamanlarında, farkında bile olmadan, müzakere ettiğimizi hiç düşündünüz mü?

Neden Müzakere Ederiz?

Hayat sürekli müzakeredir. Günlük hayatın rutin faaliyetleri içinde insanlar farkında olmadan birbirini ikna etmeye, birbiriyle uzlaşmaya dönük çabalar yürütmektedir.

Bu çabalar müzakere süreçlerinin nüvelerini barındırmaktadır. Arkadaşlar arasında akşam yemeği için tercih edilecek restorana ilişkin karar verme sürecinden profesyonel seviyede yapılan iş görüşmesine; mal alım satım pazarlıklarından yönetsel faaliyetlere değin hayatın bütün aşamalarında müzakere edilmektedir.

Müzakere yaşamın her anına sirayet etmiş ilişkiler bütününü temsil etmektedir. Müzakerenin sistematik ilkelerle açıklanma çabası müzakere nedir sorusunun cevabına götürmektedir. Müzakere hayatın ayrılmaz parçasıdır, belirli ilkelere sahip karmaşık süreçler olarak formüle edilebilir.

İlişki ve iletişim halindeki iki tarafın ortak çıkar ve çatışmaları müzakerenin temelini oluşturmaktadır. Ortak çıkarlar-çatışmalar müzakere süreçleriyle yönetilmekte ve müzakere süreci sonucunda ortak çıkarlar korunarak çatışmalar giderilmektedir.

Müzakere özel yaşamda, iş dünyasında ve diplomaside sıklıkla kullanılan bir kavram olagelmiştir. Özelikle pazarlama çalışmalarında müzakere süreçleri oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır. Bilgi ve güç müzakere sürecinin temel belirleyicileridir.

İşletme yöneticileri gün içerisinde zamanının büyük bir kısmını müzakereye ayırmakta ve müzakere süreçlerinden faydalanmaktadır. Diplomatlar ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve olası çatışmaları giderme saikiyle müzakere süreçleri yürütmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği baş müzakerecisi Pavel Teliçkaya göre müzakere ne demek? Müzakere ilginç bir mutfak, karşı tarafı anlamanız ve hayır cevabını kabullenmeniz önemli. Akıllıca davranmaz iseniz kırılırsınız, çünkü müzakerede sakinlik temel şarttır.”

Müzekere Ne Değildir?

Müzakerenin ne olduğunu anlamak adına müzakerenin ne olmadığını belirtmek gerekecektir. Müzakere kazanım elde etmek için yapılsa da müzakere süreçleri anlaşma zemini üzerine inşa edilmektedir.

Müzakere Ne Demek?

Müzakerede pazarlık, ikna, çatışma, tartışma gibi süreçlerin varlığının yanı sıra uzlaşma ve anlaşma gibi faaliyet alanları da mevcuttur. Farklı görüşler, mülahazalar müzakerenin doğasıdır. Çözümsüzlük uğraşları müzakere olarak adlandırılamaz, müzakerelerde her iki taraf da anlaşma/uzlaşma umudu taşımaktadır.

Milyonlarca tanımı olan müzakere kavramının müzakere ne demek sorusunun sorulmasına cevaben şu şekilde yanıtlanması mümkündür: “Müzakere en az iki tarafın varlığını gerektiren, ortak çıkar ve çatışmalar etrafında şekillenen, taraflar arasında anlaşma beklentisiyle yürütülen, bilgi ve gücün etkin olduğu iletişimsel ve dinamik süreçleri ifade etmektedir.”

Bir Yorum Yazın