Kişisel Gelişim

İletişim Nedir? İletişim Neden Önemlidir? İletişim Türleri Nelerdir?

Pinterest LinkedIn Tumblr

İletişim nedir sorusunun cevabını basitçe bilginin bir yerden, kişiden veya gruptan diğerine aktarılması olarak tanımlayabiliriz. İletişim tanım olarak basit bir süreç olmasına karşın bir çok durumda zor ve kompleks bir süreç olarak da görülebilir. İletişimin farklı biçimleri, aradaki mesafe ve engeller bilginin aktarılmasını yani iletişimi zorlaştıran unsurlardandır.

İletişimin Bileşenleri Nelerdir?

Photo by Headway on Unsplash

İletişimin gerçekleşmesi için gereken temel unsurlar gönderici, ileti ve alıcıdır. Gönderici ya da kaynak mesajı ileten, meydana getiren kişidir. İleti ise iletişim sırasında karşı tarafa sunulan bilgidir. Bu bilgi birazdan detaylı ele alacağımız sözlü, yazılı, görsel iletişim gibi yöntemlerle şifreli veya şifresiz olarak alıcıya iletilir. Alıcı ise gönderilen bilginin muhattabıdır. Bu üç ana unsur iletişimin gerçekleşmesi için mutlaka bulunması gereken unsurlardır.

Bunlar dışında şifre, dönüt ve bağlam da iletişimin bileşenlerindendir. Örneğin bir bilgi resim yoluyla da iletilebilir. Bu durumda iletişimin şifresi resim olmuş olur. Bağlam iletişimin gerçekleştiği ortamı/koşulları ifade eder ve dönüt ise alıcının mesaja verdiği karşılık yani cevaptır.

İletişimin Aşamaları Nelerdir?

İletişimin aşamaları en temelde üçe ayrılır ve bunlar düşünce, şifreleme ve çözümlemedir.

Düşünce iletişimin başlığı yani henüz iletişime geçilmeden önce göndericinin zihnindeki halidir. Gönderici yazılı veya sözlü iletişim yollarıyla bu düşünceyi ifadelere döktüğünde şifreleme gerçekleşir. Son olarak da alıcının bu mesajı anlaması veya anlamlandırması ise çözümleme sürecidir.

İletişim tek yönlü veya çift yönlü olarak gerçekleşebilir. Tek yönlü iletişim yalnızca gönderici tarafından mesajın karşı tarafa iletildiği ve bir karşılık alınmadığı durumda gerçekleşir. Bu iletişim sürecinde dönüt bulunmaz.

Tek yönlü iletişime örnek olarak televizyon yayını gösterilebilir. Televizyonda bir şey izlediğimizde gerçekleşen iletişim tek yönlüdür ve karşılıklı etkileşime uygun değildir. Yalnızca izleyici olarak bizler gönderici tarafından gönderilen mesajı alırız ve bir karşılık veremeyiz.

Tek yönlü iletişimin aksine çift yönlü iletişim ise hem göndericinin hem alıcının konuşmaya dahil olduğu ve iletilen mesaja cevap da verilebildiği bir iletişim sürecidir. Örneğin televizyon tek yönlü bir iletişim aracıyken sosyal medya çift yönlü iletişim aracıdır.

İletişimin aşamalrı nelerdir
Photo by Mael BALLAND on Unsplash

İletişim Türleri Nelerdir?

Bilinen başlıca iki iletişim yöntemi vardır ve bunlar yazılı ve sözlü iletişimdir.

Sözlü İletişim

Sözlü iletişim mesajın ses yoluyla ya da konuşma yoluyla alıcıya iletildiği iletişim türüdür. Örneğin radyo, televizyon, sohbet ve röportaj sözlü iletişim türleridir.

Etkili sözlü iletişim kişiler arası becerilerin kullanımı içerir. Etkili bir sözlü iletişimin gerçekleşmesine katkıda bulunan faktörler alıcının işitme, dinleme ve anlama becerilerinin açıklığıdır. Sözlü iletişim eğer çift yönlü gerçekleşiyorsa genellikle hemen bir yanıt almayı amaçlar. Sözlü iletişimi ayrıca etkili hale getiren unsurlar olarak da benden dili yani jest ve mimikler sayılabilir.

Alıcının duyma ve anlama becerileriyse iletilen mesajının efektif olarak anlaşılabilmesine yardımcı olur ve gelecek olan cevabı geliştirir. Bunların yanı sıra dil bilimi ve bilginin sunulma şekli mesajın alıcı üzerindeki etkisini inşa ederler.

Sözsüz İletişim

İletişimin tek türü sözlü olarak gerçekleşen türü değildir. Örneğin bir hayvanın canının yandığını veya bir bebeğin acıktığı sözler kullanılmadan anlayabiliriz. Jest ve mimikler kullanılarak kurulan iletişim veya işaret dili bu iletişim türününe dahildir.

Sözsüz iletişim bazen kelimelerle ifade edemediğimiz şeyleri anlatmak için bazense tiyatral etki yaratmak için tercih edilebilir.

Yazılı İletişim

Şuanda okumakta olduğunuz bu yazı işte bu yazılı iletişim türüdür. Harfler, rakamlar ve şekiller kullanılarak mesaj alıcıya iletilir ve genellikle anında yanıt almak amacı gütmez. Bu iletişim türüne örnek olarak; mektup, email, makale, kitap, broşür gibi araçlar gösterilebilir.

İletişim Şekilleri

Photo by Yolanda Sun on Unsplash

İçsel İletişim

İçsel iletişim kişinin kendi kendiyle iletişim kurmasıdır. Birçoklarımızın yaptığı gibi düşünmek, iç ses ile konuşmak veya kendi kendi sesli konuşmak bu kapsamda yer alır.

Kişiler Arası İletişim

Kişiler arası iletişim iki kişinin yüz yüze iletişim şeklinde gerçekleştirdiği bir iletişim şeklidir. Yani fiziksel olarak aynı ortamda bulunan iki kişinin birbiriyle iletişim halinde olması durumudur.

Grup İletişimi

Kişiler arası iletişimin ikiden fazla kişi arasında gerçekleşmesine grup iletişimi denir. Grup iletişimde ikiden fazla fazla kişi etkileşim halindedir.

Örgütsel İletişim

Bu iletişim şekli örgütsel faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, örgüt içerisinde kurulan günlük iletişim ve örgütün dışarı ile iletişimini sağlayan dış iletişim yer alır.

Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Üniversitenin ardından tutkum olan pazarlama alanında türkçe öğretici ve analiz odaklı içerikler oluşturmak adına Markethinkers'ın kurucularından biri oldum. Bunun yanısıra online eğitim sektöründeki çok yönlü deneyimimin artından şuanda ZEO dijital pazarlama ajansında Jr. SEO Analist olarak çalışıyorum.

Yorum Yapın